Sociální pedagogika : časopis pro vědu a praxi : Český časopis pro sociální pedagogiku = Social education : the Czech journal for socio-educational theory and research

Verantwortlichkeitsangaben: vydává Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Medientyp: Zeitschrift
Publikationsangaben: Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2013-
Umfang: Online-Ressource
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in: