Forsøg til en kort Lærebog i det engelske Sprog : tilligemed en Læsebog, indeholdende Valtoge af de vigtigste engelse Søereiser ... Efter Befaling udarbeitet ... af Christian Frederik Schneider

Verfasser / Komponist: Schneider, Christian Frederik
Medientyp: Buch
veröffentlicht: Kiøbenhavn: 1800. Trykt og forlagt hos Directør Johan Frederik Schultz, 1800
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang: Online-Ressource (2v.(VIII,772,[2]p.)) (8°)
Schlagworte:
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in: